Zarządzanie dokumentami i personalizacja dokumentów

Zarządzanie dokumentami oraz personalizacja dokumentów to dwa motywy zasadniczo powiązane z dokumentacją elektroniczną. Z zarządzaniem dokumentacją łączą się przeważnie takie czynności jak np. klasyfikowanie bądź też magazynowanie. Sama personalizacja natomiast to nieznacznie odchodzący temat od wspomnianego procesu zarządzania dokumentacją. Personalizacja skupia się bardziej wokół posiadaczy poszczególnych dokumentów. Korzystając z ksera…